About society


Biedrības nosaukums ir  LOGOSS.
Biedrība ir juridiska persona, kas darbojas atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanas aktos noteiktajai kārtībai, saskaņā ar šiem statūtiem, kā arī biedrības nolikumiem un noteikumiem.
Biedrība ir brīvprātīga, neatkarīga, nepolitiska, nevalstiska organizācija.
Biedrība ir bezpeļņas organizācija. Tās līdzekļus drīkst izmantot tikai Statūtos paredzētiem mērķiem.
Biedrībai ir sava simbolika, logotips. Tā lietošana un tiražēšana pieļaujama tikai ar valdes atļauju.
Biedrība ir nodibināta 2014. gada 11. februārī uz nenoteiktu laiku.

/no biedrības LOGOSS statūtiem/