Biedrības mērķi


  • Popularizēt vīru koru mūziku un dziedāšanas tradīcijas Latvijā un pasaulē.
  • Organizēt sadarbību ar Latvijas un ārvalstu komponistiem jaunas kora mūzikas (īpaši garīgās) radīšanā vīru korim.
  • Veicināt sadarbību ar pašmāju un ārzemju diriģentiem un māksliniekiem kopīgu koncertprogrammu īstenošanā.

/no biedrības LOGOSS statūtiem/