Rekvizīti


Biedrība LOGOSS
Reģistrācijas nr. 40008222239
Juridiskā adrese: Smilgas 2, Babīte, Babītes pagasts, Babītes novads

Banka: A/S Swedbank\

IBAN: LV22HABA0551042224885

S.W.I.F.T.: HABALV22

Valde:
Arturs Orlovskis +371 291 56 110
Andrejs Ščeglovs +371 283 57 359