Biedrības uzdevumi


  • Piesaistīt biedrības organizētajiem pasākumiem atbilstošus māksliniekus uz Latvijas Pareizticīgās baznīcas vīru kora „Logos” bāzes.
  • Veikt organizatoriskus pasākumus vīru kora „Logos” un piesaistīto mākslinieku mēģinājumu procesa un koncertdarbības nodrošināšanai.
  • Saskaņot un nodrošināt vīru kora „Logos” dalību nozīmīgākajos pareizticīgās baznīcas Dievkalpojumos.
  • Izveidot un administrēt Biedrības un vīru kora „Logos” mājas lapu korislogos.lv.
  • Meklēt un piesaistīt finanšu līdzekļus (to skaitā ziedojumus):
    • biedrības darbības nodrošināšanai (saimnieciskie izdevumi, komandējumi);
    • vīru kora „Logos” un pieaicināto mākslinieku darbības nodrošināšanai Latvijā un ārzemēs (koncertu un ierakstu veidošana, nošu iegāde un pavairošana, autoratlīdzības, komandējumi, transports, koncerta telpu īre u.c.).

/no biedrības LOGOSS statūtiem/